Ophaalkalender 2021

In de ophaalkalender van Verko leest u wanneer en in welke straten het afval wordt opgehaald. 

Procedure

Het restafval, GFT, PMD worden om de twee weken huis-aan-huis opgehaald door Verko.

Papier en karton worden maandelijks ingezameld.

Snoeihout, metalen, houtafval worden twee keren per jaar meegenomen.

Turnkring Nut & Vermaak komt een vijftal keren langs voor oud textiel en lederwaren.

Regelgeving

Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen [Materialendecreet],

Het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA)

Het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne

Deel deze pagina

maandag 4 januari 2021