Oplossing in zicht voor Alvat-site

Binnenkort voert de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) werken uit in het kader van bodemonderzoek op de Alvat-site in Buggenhout.

Er staat nog heel wat te gebeuren voordat de Alvat-site een nieuwe bestemming kan krijgen. De gebouwen zijn in zeer slechte staat en moeten gesloopt worden. Een werk dat niet te onderschatten is, want de daken bevatten heel wat asbestcement. Een erkend asbestverwijderaar zal die eerst voorzichtig weghalen. Daarbij nemen we de nodige voor­zorgsmaatregelen. Daarna wordt de rest selectief gesloopt, waarbij de vrijgekomen materialen worden afgevoerd en maximaal gerecycleerd. De sloopvergunning is afgeleverd. De langverwachte werken starten op 29 maart 2021 en zullen ongeveer 3 maanden duren.

Eens alle gebouwen gesloopt zijn, kunnen we een uitgebreid bodemonderzoek opstarten. Daarna moeten we onderzoe­ken hoe we de bodemsanering het best aanpakken. De sane­ring is deels afhankelijk van de bestemming die de site zal krijgen. Zowel de toekomstige invulling van de site als de be­paling van de saneringstechniek zijn complexe vraagstukken waarvoor nog heel wat denkwerk nodig is. Het zal nog enkele jaren duren vooraleer de echte bodemsanerings­werken kunnen starten.

Meer weten? Neem dan zeker een kijkje op http://www.alvat.be/.

Gepubliceerd op donderdag 25 maart 2021 14 u.