Organisatie-audit

Audit Vlaanderen is een agentschap van de Vlaamse overheid dat audits uitvoert bij de Vlaamse administratie en lokale besturen. Audit Vlaanderen evalueert de het organisatiebeheerssysteem, gaat na of het adequaat is en formuleert aanbevelingen tot verbetering. Audit Vlaanderen voert meerdere audits uit:

  • Organisatie-audits: gaan na of een organisatie over de sturings- en beheersinstrumenten beschikt om goed te functioneren.
  • Thema-audits: onderzoeken een specifiek thema in meerdere lokale besturen.
  • Forensische audits: onderzoeken specifiek of er fraude is in een bepaalde organisatie. De aanzet tot een forensische audit is een melding of een aanwijzing bij een audit of bij toezicht.
  • Opvolgaudits: waarbij Audit Vlaanderen de realisatiegraad van aanbevelingen uit audits opvolgt.

Het lokaal bestuur Buggenhout beschouwt deze audits als zinvolle instrumenten om processen en werkwijzen in vraag te stellen en te verbeteren. Elke audit levert leerpunten op en deze zijn cruciaal voor een organisatie om te kunnen groeien in de juiste richting. Als organisatie nemen we dan ook steeds de nodige stappen om de aanbevelingen, zoals geformuleerd in de rapporten van Audit Vlaanderen, op te volgen en te realiseren.

In het voorjaar van 2022 werd het lokaal bestuur Buggenhout onderworpen aan een organisatie-audit. U kunt de resultaten en aanbevelingen van deze audit hier terugvinden.

Deel deze pagina

vrijdag 21 april 2023