Parallelklassen in de lagere school

Op welke basis (her)verdelen we parallelklassen in de lagere school?

Wanneer het leerlingenaantal dit toelaat willen we de leerlingen over twee parallelklassen verdelen. De verdeling gebeurt door de school (klasleerkrachten, zorg en directie) op basis van observaties uit de kleuterschool. We hanteren volgende criteria bij de verdeling van de leerlingen:

  • Vrienden/vriendinnen. Het welbevinden van de leerling staat voorop.
  • Evenwicht jongens/meisjes. We streven naar een evenwichtige verdeling.
  • Evenwichtige zorgverdeling. Dat wil zeggen dat we er naar streven om de leerlingen die extra zorgnoden hebben te verdelen over de klassen om parallelwerking en goede zorgwerking mogelijk te maken.

We merken wel dat de klassen die zo gevormd worden de daaropvolgende jaren vaak veranderingen ondergaan: een leerling verlaat de klasgroep, een nieuwe leerling komt erbij… de klasgrootte van beide klassen gaat soms sterk verschillen. Er zijn heel wat factoren die er kunnen voor zorgen dat de klasgroepen ook wat zorgwerking betreft sterk van elkaar gaan verschillen. Dat maakt parallelwerking tussen beide leerjaren quasi onmogelijk.

We merken soms dat klassen die ontdubbeld zijn gaandeweg uit elkaar groeien; leerlingen van de ene klas kennen de leeftijdsgenootjes van de andere klas niet zo goed en ze gedragen zich zelfs als ‘concurrenten’ op de speelplaats. Als schoolteam hebben we de voorbije jaren ervaren dat het niet wenselijk is wanneer parallelwerking en zorgwerking onder druk staan in ontdubbelde klassen.

Omdat we er naar streven dat alle leerlingen goede vrienden zijn van elkaar en omdat we menen dat het belangrijk is dat klassen evenwaardig zijn van grootte en samenstelling, zullen we dubbele klassen steeds mengen na het eerste en het derde leerjaar.
We behouden ons als school het recht om zelf de klasgroepen opnieuw samen te stellen. We houden rekening met de relaties binnen het leerjaar, de vriendschappen en de kinderen die het moeilijker vinden om elkaars vriend te zijn.

We beseffen dat een nieuw samengestelde klasgroep voor de kinderen even wennen zal zijn, maar zijn er zeker van dat dit tegelijk een nieuwsgierig-uitkijken-naar kan betekenen. We rekenen bovendien op het blijvend vertrouwen van alle ouders in onze schoolwerking, gezien we er van overtuigd zijn dat we hiermee streven naar een betere school voor alle leerlingen.

Deel deze pagina

dinsdag 28 augustus 2018