Parkeerkaart voor personen met een handicap

Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan u een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen. Met deze parkeerkaart kan u in Buggenhout gratis en onbeperkt parkeren waar parkeren toegelaten is. Deze parkeerkaart is strikt persoonlijk. De kaart mag enkel gebruikt worden wanneer u als houder van de kaart het voertuig bestuurt of als passagier meerijdt. 

Voorwaarden

U voldoet aan één van deze voorwaarden:

 • u bent getroffen door een blijvende invaliditeit van minstens 80 %.
 • u bent getroffen door een blijvende vermindering van zelfredzaamheid van minstens 12 punten (bepaald volgens de wetgeving).
 • u scoort minstens 2 punten voor het criterium 'verplaatsingsmoeilijkheden' op de schaal van zelfredzaamheid (bepaald volgens de wetgeving).
 • u bent getroffen door een blijvende invaliditeit aan het onderlichaam van minstens 50 %.
 • uw bovenste ledematen zijn volledig verlamd of geamputeerd.
 • u bent oorlogsinvalide met minstens 50 % oorlogsinvaliditeit.

Procedure

U kan de kaart op twee manieren aanvragen:

 1. Log in via https://handicap.belgium.be en vul de vragenlijst in. U moet ook de naam van uw behandelende arts doorgeven zodat de federale overheidsdienst sociale zekerheid de informatie rechtstreeks kan opvragen. 
 2. Via de sociale dienst. Maak een afspraak met de sociale dienst in Het Gemeentehuis. 

Afhandeling

De sociale dienst verstuurt uw aanvraag elektronisch naar de FOD sociale zekerheid. U ontvangt daarna via de post documenten die u correct moet invullen en samen met een pasfoto en attest terugstuurt. U ontvangt daarna via de post uw parkeerkaart.

Wat meebrengen

 • uw identiteitskaart met pincode
 • uw bankrekeningnummer
 • Naam van uw behandelende arts
 • Als u iemand anders de aanvraag laat doen: volmachtformulier (met datum en uw handtekening), uw identiteitskaart en uw bankrekeningnummer
 • Bewijs van uw handicap:
  • Hetzij een attest van een gerechtelijke of administratieve overheid waaruit blijkt dat u voldoet aan één van de voorwaarden.
  • Hetzij door uw dossiernummer verkregen als gevolg van een medisch onderzoek bij de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, waarbij u aan de medische voorwaarden voldeed.
  • Als u niet beschikt over dit attest of dossiernummer, wordt een aanvraag ingediend. 

Deel deze pagina

woensdag 15 november 2023