Participatie

Op maandag 19 december 2022 ondertekende het lokaal bestuur van Buggenhout het Europees charter participatieve democratie in ruimtelijke planningsprocessen. Dat betekent dat we ernaar streven om mensen zoveel mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van planologische plannen. Het Beleidsplan Ruimte Buggenhout (BRB) is hier geen uitzondering op. Het BRB kan niet opgemaakt worden zonder de medewerking en input van de inwoners. Aangezien participatie zo’n cruciaal gegeven is voor de realisatie van dit plan, past het lokaal bestuur van Buggenhout verschillende manieren toe om de inwoners zoveel mogelijk te betrekken. De diverse vormen van aanpak worden hieronder opgesomd.

Klankbordgroepen

Dit is een groep van inwoners die uitgenodigd worden om eens samen te vergaderen. De grootte van de groep varieert tussen de 30 en 40 mensen. Tijdens deze klankbordgroep vergaderingen worden de mensen ingelicht over de vooruitgang van het beleidsplan. Dat kan gaan van vragenlijsten aftoetsen tot het bespreken van resultaten. Het idee is dan om opmerkingen en bedenkingen te delen. Deze opmerkingen worden behandeld en verwerkt.

Vragenlijsten

Om de ruimtelijke inrichting van onze kernen en de plekken voor landbouw, wonen, ondernemen, bos en natuur in de toekomst in de juiste richting te sturen, maakt de gemeente een Beleidsplan Ruimte op. Om hier een goed eerste beeld van te verkrijgen, was de input van inwoners noodzakelijk. Om die reden werd een vragenlijst opgesteld met als doel de inwoners hun visie van Buggenhout in beeld te krijgen. De resultaten en het verslag van deze vragenlijst kunt u raadplegen in het document onderaan de webpagina.

Dialoogmarkt

Na vele feedback momenten is het beleidsplan ruimte overgegaan naar de volgende fase, namelijk het voorontwerp. De eerste versie van dit voorontwerp en onze analyse van de kwaliteiten en uitdagingen van Buggenhout werd voorgelegd aan de geïnteresseerde inwoners tijdens een dialoogmarkt. Op het dialoogmoment hebben we samen de volgende stap gezet. In kleine groepjes verkenden we met bewoners de toekomst rond een aantal uitdagingen. Met alle input zoeken we nu verder naar mogelijke ingrepen en acties om het wonen, leven en werken in Buggenhout nog aangenamer te maken. 

Tijdslijn

  • 17 mei 2022: klankbordgroep
  • 10 juni tot en met 10 juli 2022: online vragenlijst 
  • 25 oktober 2022: klankbordgroep
  • 30 november 2022: dialoogmarkt om het voorontwerp te bespreken

Meer info

In de toekomst zullen er nog enkele participatiemomenten over het Beleidsplan Ruimte Buggenhout georganiseerd worden. Indien u wenst op de hoogte gehouden te worden van deze momenten, dan kunt u een mail sturen naar omgeving@buggenhout.be of telefonisch contact opnemen via 052 33 95 11. 

Deel deze pagina

vrijdag 23 juni 2023