Persmededeling over een beschermmiddel voor elke burger

De federale regering heeft een persmededeling gedaan betreffende de gemeenschappelijke en gecoördineerde strategie van beschermmiddelen voor elke burger.

Vanaf 4 mei wordt het dragen van een beschermingsmiddel1 dat de mond en de neus bedekt vanaf 12 jaar sterk aanbevolen in de openbare ruimte en verplicht in het openbaar vervoer. Die verplichting geldt zodra u een trein- of metrostation binnenkomt en wanneer u aan een halte staat te wachten. Op scholen moeten leerlingen ouder dan 12 jaar en het personeel de hele dag een mondmasker of een andere bescherming dragen.

Bovenop lokale en sectorale initiatieven zullen de deelstaten met de steun van de federale overheid, in het kader van het preventiebeleid, een gemeenschappelijke strategie uitrollen die het mogelijk zal maken om elke burger gratis een gestandaardiseerde stoffen bescherming te geven. Elk overheidsniveau (federaal, gewesten, gemeenschappen, gemeenten) neemt verschillende initiatieven om dit doel te bereiken. Als lokaal bestuur Buggenhout hebben wij ingetekend op een groepsaankoop. Wij hebben momenteel nog geen zicht op de levertijd. Zodra wij deze mondmaskers ontvangen, zullen wij aan de burger laten weten hoe deze verdeeld zullen worden.

De federale regering heeft een openbare aanbesteding gelanceerd voor 12 miljoen gestandaardiseerde stoffen mondmaskers via Defensie. Om het beschermingsniveau van al gekochte of zelfgemaakte maskers te verhogen, zijn er ook filters besteld (2 per persoon). De verdeling van die filters gebeurt in vijf golven op basis van een verdeling per provincie. Vanaf zondag zullen via Defensie ongeveer 1 miljoen filters verdeeld worden naar de provinciale distributiecentra. Tegen eind volgende week zullen er 6,8 miljoen filters verdeeld zijn. Tegen eind mei zullen dat er in totaal 22 miljoen zijn.

Tot slot zullen er bij de verschillende initiatieven tutorials en andere gebruiksaanwijzingen komen, die makkelijk toegankelijk zijn voor het publiek. Zo kan iedereen in alle veiligheid zelf maskers maken, ze op de meest geschikte manier dragen en zeker zijn van de kwaliteit van aangekochte maskers. De FOD Volksgezondheid ondersteunt de #nationalenaaiactie, gelanceerd door twee burgerinitiatieven om zelf mondmaskers te maken. Alle info staat op www.maakjemondmasker.be: het patroon en de instructies om maskers te maken, met of zonder naaimachine. Het patroon is gevalideerd door virologen.

De chirurgische en FFP2-maskers blijven prioritair voorbehouden voor zij die ze het meest nodig hebben: mensen uit de gezondheidszorg, de woonzorgcentra, de instellingen en ook de veiligheidsdiensten. Interfederale stocks die er al zijn of die worden aangelegd, kunnen dus alleen voor die laatsten worden gebruikt.

De autoriteiten benadrukken nogmaals dat een masker op zich geen voldoende bescherming biedt aan wie het draagt. Het moet worden gezien als een aanvulling op fundamentele voorzorgsmaatregelen als het beperken van sociale contacten, fysiek afstand bewaren en de hygiënevoorschriften naleven.

Gepubliceerd op zondag 3 mei 2020 20.30 u.