Personeelsdienst

De personeelsdienst staat in voor de interne en externe sturing van het personeel. Zij staan in voor de administratieve en juridische opvolging van de regelgeving over de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden van het personeel, de salarisverwerking, de loopbaanontwikkeling, de vakantieregeling, …

De medewerkers van de personeelsdienst beheren het interne tijdsregistratiesysteem en geven de nodige informatie hierover aan het personeel. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het uitschrijven en opvolgen van vacatures en het organiseren van de nodige examens hiervoor.