Pesten, kan niet!

Op onze school vinden we pesten niet kunnen. We stellen daarom ook alles in het werk om pesten op school te voorkomen. We doen dat door preventief te werken aan een goed klas- en schoolklimaat. In de lessen leren we omgaan met alle kinderen van de klas. Groepsvormende activiteiten moeten kliekjesvorming voorkomen.

We werken rond sociale vaardigheden en doen actief mee met de Vlaamse week tegen pesten.

De klasleerkracht is vanzelfsprekend het eerste aanspreekpunt en meldpunt wanneer kinderen zich niet goed voelen binnen de klasgroep. Ook juf Veerle, onze zorgcoördinator, biedt een luisterend oor. Wanneer klasgesprekken en groepsvormende activiteiten ontoereikend blijken, hanteren we op school de 'No Blame'-methode tegen pesten (zie voor info:noblame.be).

Deel deze pagina

dinsdag 28 augustus 2018