PFAS-verontreiniging

Via OVAM ontving het Lokaal Bestuur Buggenhout het oriënterend onderzoek dat werd uitgevoerd waarbij de aanwezigheid van zogeheten perfluorverbindingen of ‘PFAS’ werd onderzocht.

Op basis van de resultaten is het nodig om no regret-maatregelen te adviseren om de risico’s
voor de volksgezondheid te beperken. Deze zijn enkel voor de site rond Alvat en DS Smith Packaging. No regret-maatregelen zijn maatregelen die worden genomen uit voorzichtigheid in
afwachting van meer wetenschappelijke informatie. No regret-maatregelen zijn bedoeld om
mensen te beschermen. Het zijn algemene voorzorgsmaatregelen die in Vlaanderen genomen worden op advies van de Vlaamse overheid.

Alvat:
Concreet worden de volgende no regret-maatregelen geadviseerd:
Op de site en in een zone van 100 meter rond de site :
• Eet u zelf-geteelde groenten of fruit? Wissel dan af met producten uit de handel en
eet elke dag gevarieerd. Was uw fruit en groenten goed met water voor u ze eet. Dit
advies geldt zeker voor kwetsbare personen: kinderen tot 12 jaar, immuunverzwakte
personen en vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn of borstvoeding
geven.
• Eet maximaal 1 ei per week van eigen kippen. Kwetsbare personen eten beter geen
eieren van eigen kippen.
• Gebruik uw compost niet als meststof voor uw tuin.
• Vermijd dat braakliggende of losse grond verstuift of verwaait.
• Goede hygiëne toepassen:
o Was uw handen regelmatig, zeker voor de maaltijd.
o Maak uw huis binnen schoon met water.
o Afhankelijk van het gebruik en de weersomstandigheden: Maak verharde
delen buiten, zoals uw oprit en terras, schoon met water.

Op de site en in een zone van 500 rond de site:
• Gebruik uw putwater niet als drinkwater, ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te
maken of om ermee te koken.
• Gebruik uw putwater niet om uw zwembad te vullen en moestuin water te geven.
• Putwater kan gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals uw auto
wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten en sierplanten water geven maar vanuit
duurzaamheidsoogpunt gebruikt u hiervoor best regenwater i.p.v. grondwater.

DS Smith Packaging:
Concreet worden de volgende no regret-maatregelen geadviseerd:
Deze maatregelen gelden op de site en in een zone van 100m rond de site:
• Gebruik uw putwater niet als drinkwater, ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te
maken of om ermee te koken.
• Gebruik uw putwater niet om uw zwembad te vullen en moestuin water te geven.
• Putwater kan gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals uw auto
wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten en sierplanten water geven maar vanuit
duurzaamheidsoogpunt gebruikt u hiervoor best regenwater i.p.v. grondwater.

Deze no regret-maatregelen gelden in afwachting van meer gegevens over de reële PFAS-grondwaterverontreiniging na verder onderzoek en metingen waarvoor in Vlaanderen de
OVAM de nodige opdrachten zal geven.

Alle informatie en de meest recente updates rond PFAS vindt u op de centrale website www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling. Op de PFAS-kaart Vlaanderen vindt u ook meer informatie over de aanpak en de stand van het onderzoek, en de bijbehorende no regret-maatregelen in uw buurt. De PFAS-kaart kunt u raadplegen via www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling/maatregelen-per-gemeente

Meer informatie:

  • Algemene vragen over PFAS kunt u sturen naar het mailadres pfas@vlaanderen.be.
  • Informatie over de voorzorgsmaatregelen: Joris Moonens, woordvoerder Zorg en Gezondheid, tel. 0490 65 46 40, joris.moonens@vlaanderen.be
  • Informatie over de metingen en resultaten: Jan Verheyen, woordvoerder OVAM, tel. 015 284 140 woordvoerder@ovam.be
  • Voor lokale informatie kunt u terecht bij de milieudienst van het lokaal bestuur, tel. 052 33 95 11 milieudienst@Buggenhout.be
Gepubliceerd op dinsdag 5 september 2023 9 u.