Persoonlijke InformatiePagina

Uw Persoonlijke Informatiepagina ontsluit de gegevens en documenten die het lokaal bestuur van Buggenhout over u heeft. De PIP is uw persoonlijke elektronische box bij het lokaal bestuur van Buggenhout, vergelijkbaar met uw federaal 'Mijn Dossier' of uw federale taxbox 'TaxOnWeb' of uw federaal pensioendossier 'MyPension'.

Procedure

U vindt uw PIP hier.

Mocht u nog niet over een PIP Profiel beschikken dan kan u dat hier aanvragen.

Het gebruik van de PIP vereist een eID aanmelding met het hoogste veiligheidsniveau vanwege de confidentialiteit van de erin opgeslagen gegevens.

Eens uw PIP geopend vindt u drie hoofdonderdelen :

U klapt deze onderdelen open of dicht met het pijltje aan de rechterzijde van de gekleurde balk.

Rechts bovenaan vindt u ook één of meer profielkeuzeknoppen. Deze bijkomende knoppen verschijnen wanneer u ook toegang heeft tot de PIP van een andere persoon, bedrijf of vereniging. Meer hierover hierna in de paragraaf over 'Privacy'.

Mijn gegevens :

Het vak 'Mijn gegevens' bevat drie onderdelen :

Persoonsgegevens :

Klik op 'Wijzig' om persoonsgegevens toe te voegen of te wijzigen. In het scherm 'Wijzig persoonsgegevens' klikt u op de link 'Wijzig communicatiekanalen'. In het volgende scherm kan u nu uw communicatiekanalen toevoegen, wijzigen, of verwijderen met de knoppen aan de rechterzijde. Om een kanaal (bijv. : telefoon, e-mail, GSM, ...) toe te voegen selecteert u het gewenste kanaal in het uitklapveld '..kies kanaal'.

Adressen :

In het vak 'Adressen' kan u, zo gewenst, een bijkomend adres toevoegen waar u ook bereikbaar bent of waar u uw briefwisseling wil ontvangen. U kan hier uw domicilieadres niet wijzigen. Dat zou een officiële verhuis zijn en daartoe dient u een adreswijziging aan te vragen.

Abonnementen :

Er zijn hier momenteel nog geen abonnementen beschikbaar.

Interactie :

 Het vak 'Interactie' bevat twee onderdelen :

Interacties :

Hier vindt u een oplijsting van de beschikbare documenten in uw PIP. U vindt hier ondermeer de digitale documenten die u via een aantal van de digitale formulieren op deze website hebt opgevraagd, zoals attesten uittreksels, enz.. Of brieven die u ons hebt gezonden of die wij u hebben verstuurd.

Berichten :

Elektronische berichten die we u langs deze weg sturen worden langs geen enkel ander kanaal verzonden en verzekeren op die manier de hoogste confidentialiteit.

Privacy :

In het vak 'Privacy' ziet u welke andere personen deze PIP ook kunnen raadplegen. U kan hier ook een andere persoon toevoegen of opnieuw verwijderen. Deze andere persoon moet dan natuurlijk zelf ook over een PIP Profiel beschikken.

Wanneer u een persoon toevoegt die ook uw PIP mag zien dan betekenen de vakken :

  • Hoedanigheid : de aard van de relatie tussen uzelf en deze persoon. Dit is hier louter informatief en heeft geen enkele juridische waarde.
  • Is contactpersoon : 'Ja' betekent dat u deze persoon leestoegang geeft tot uw PIP. 'Nee' betekent dat u dit louter informatief aan ons meedeelt. Dit heeft verder ook geen juridische gevolgen.
  • Heeft volmacht : 'Ja' betekent dat deze persoon dan op zijn/haar beurt bijkomende personen toegang kan verlenen of ontnemen.

Bedrijven en Verenigingen hebben ook een eigen PIP Profiel. Bij de registratie van uw bedrijf of vereniging noteren we u als gevolmachtigde voor uw bedrijf of vereniging. Daardoor verschijnt er een bijkomende profielkeuzeknop op de landingspagina van de PIP. Wanneer u dan dit profiel kiest, open u de PIP van uw bedrijf of vereniging.

Meer info

De documenten die in uw PIP verschijnen, worden daar door interne toepassingen of medewerkers van het lokaal bestuur aan toegevoegd.

Het koppelen van de interne toepassingen en de aanpassing van de interne organisationele en administratieve processen is nog niet volledig voltooid en is een werk van lange adem waar het lokaal bestuur, stap na stap, voortdurend vooruitgang boekt.

Bij de start van deze website zijn daarom nog niet letterlijk alle interacties in uw PIP opgenomen. Het aantal processen dat hieraan wordt toegevoegd zal echter gestaag groeien.

Wij vragen hiervoor uw begrip en doen er, binnen onze mogelijkheden, alles aan om de verdere digitalisering van onze dienstverlening uit te breiden zodat u elektronisch kan bediend worden op iedere plaats waar u over internetconnectiviteit beschikt en op het ogenblik dat u dat het beste past.

Deel deze pagina

woensdag 22 juli 2020