Poolstok

Poolstok cvba biedt een breed dienstenpakket zowel inzake werving en selectie, als in de brede P&O-activiteiten zoals de organisatie van assessment centers, doorlichting van organisaties, begeleiding bij veranderingstrajecten, opmaak van personeelsplannen, optimaliseren van processen, evaluatie, outplacement, coaching en dergelijke meer.

U kan de statuten in bijlage raadplegen.

Vertegenwoordiging lokaal bestuur:

  • Afgevaardigde AV en BAV: Pierre Claeys
  • Vervanger AV en BAV: Rita de Maeyer

Deel deze pagina

dinsdag 21 februari 2023