Preventie en Veiligheid

De dienst preventie en noodplanning is een interne dienst die rechtstreeks onder de algemeen directeur valt. De preventieambtenaar staat in voor de opmaak en de opvolging van de noodplanning, voor de adviesverlening aangaande de regelgeving welzijn voor het gemeentebestuur, het OCMW en het gemeentelijk onderwijs. Daarnaast staat de dienst in voor preventie en welzijn in de ruime zin van het woord.

 

Waarvoor kunt u bij ons terecht ?