Aansluiting openbare riolering

De bouwheer of eigenaar van de woning of het gebouw is verplicht zijn riolering aan te sluiten op het openbare rioleringsnet. Hiervoor betaalt u een belasting.

De behandeling en uitvoering van de aanvragen tot individuele aansluiting op de openbare riolering heeft het gemeentebestuur overgedragen aan Farys, meer bepaald bij de dienst rioolaansluitingen.

Procedure

U richt uw vragen aan Farys, Stropstraat 1, 9000 Gent

Algemeen wachtnummer: 078 35 35 99
Meer info op Farys
 

Bedrag

Voor een aansluiting op de openbare riolering volgens de technische bepalingen algemeen reglement rioolaansluitingen met standaard diameter mag u rekenen op een forfaitair bedrag van een 900 euro. Dit bedrag wordt vermeerderd met een supplementaire vergoeding per bijkomende woongelegenheid. 

Voor een tweede aansluiting op de openbare riolering of voor een aansluiting op de openbare riolering op verzoek van de aanvrager anders dan de technische bepalingen algemeen reglement rioolaansluitingen met standaard diameter wordt een vergoeding tegen kostprijs aangerekend. 

Vrijstelling op deze aansluitingvergoeding wordt verleend aan de eigenaar die op het ogenblik van de uitvoering van een rioleringswerkproject meteen wordt aangesloten op de riolering en er dus achteraf geen werkzaamheden meer dienen te gebeuren om het betrokken perceel alsnog aan te sluiten op de riolering.

Vraag zelf een offerte aan bij Farys, Prijzen en Tarieven.

Regelgeving

Gemeenteraadsbesluit van 20 december 2012.

Afvalwater Farys

Deel deze pagina

donderdag 30 maart 2023