Nachtwinkel - vestigingsvergunning en uitbatingsvergunning

Voor het openen van een nachtwinkel of een phoneshop moet u beschikken over een vestigingsvergunning. Die vergunning vraagt u aan bij het college van burgemeester en schepenen. Als u zich op meerdere locaties wilt vestigen, is een vergunning per locatie vereist.

Bedrag

Openingsbelasting voor nachtwinkels en/of phoneshops (indien van toepassing).

Regelgeving

  • Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (in het bijzonder: artikelen 2, 6 en 18)

  • Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen

  • Gemeentelijk reglement vestigings- en uitbatingsvergunning nachtwinkels en phoneshops (indien van toepassing)

  • Gemeentelijk belastingreglement (indien van toepassing)

Deel deze pagina

woensdag 22 februari 2023