Verzwakt of dood in het wild levend dier

Soms kan u in de natuur een ziek, gewond, verzwakt of dood dier aantreffen. Raak het dier niet aan. Zieke, gewonde of uitgeputte dieren voelen zich vaak bedreigd wanneer ze worden aangeraakt en kunnen dan soms agressief reageren. Ze kunnen eveneens besmet zijn met ziektekiemen.

We raden aan om het dier eerst even te observeren om er zeker van te zijn dat het wel degelijk verzwakt is. Het kan immers gebeuren dat dieren gewoon aan het uitrusten zijn. Ook kan het gaan om jongen van (roof)vogels die op de grond liggen omdat ze uit hun nest zijn gesprongen, maar die nog worden gevoederd door hun ouders. Of jonge reekalfjes die door hun moeder verstopt zijn in de vegetatie en die ook nog gevoederd worden door hun moeder en helemaal niet achtergelaten zijn. Raak de dieren zeker niet aan, uw geur kan ervoor zorgen dat de ouderdieren het jong verstoten.

Procedure

Wanneer u toch denkt dat het dier in nood is, belt u best eerst een gespecialiseerd opvangcentrum voor in het wild levende dieren om te vragen hoe u best ingrijpt. Op http://vogelbescherming.be/wild-dier-nood/opvangcentra-voor-wilde-dieren vindt u de contactgegevens van deze opvangcentra terug.

Bij een dood dier dient u op afstand te blijven en het kadaver niet aan te raken. Dode dieren kunnen besmet zijn met ziektekiemen. Een elementaire hygiëneregel stelt dat de beheerder of eigenaar ervoor zorgt dat een kadaver niet ter plekke ontbindt. Sommige soorten zijn beschermd en worden zelfs wetenschappelijk opgevolgd, en dus is het best dat u de bevoegde instanties meldt dat u een kadaver hebt gevonden. Zeker ook wanneer u meerdere kadavers van dezelfde soort of van andere soorten samen aantreft. Er kan immers een gezondheidsprobleem of infectie aan de basis van die uitzonderlijke sterfte liggen.

Dood everzwijn

Na de uitbraak van Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen in Wallonië, worden alle dood gevonden everzwijnen in Vlaanderen ingezameld voor analyse, tenzij ze een duidelijk slachtoffer zijn van jachtactiviteiten. Bel zo spoedig mogelijk het contactpunt voor uw provincie, dit zijn de zogenaamde provinciale ziektebewaking opvangcentra. In Oost-Vlaanderen belt u hiervoor naar 09 230 46 46 of 0495 42 84 77. De gecontacteerde medewerker van het provinciale opvangcentrum voor wilde dieren zal vragen naar uw precieze locatie en de situatie ter plaatse (ziet het kadaver er nog intact uit, of is het al deels vergaan, ligt het in een bos of langs de weg, is het een klein big of een groter zwijn, …). De medewerker zal vervolgens verdere instructies geven. Deze persoon zal u eventueel vragen om niet weg te gaan tot wanneer een ploeg ter plaatse komt.

  • Indien het gaat om een verkeersslachtoffer zal de medewerker ter plaatste een swabstaal in de neus van het dier nemen voor analyse. Het kadaver moet vervolgens door de politie of lokaal bestuur worden gemeld aan RENDAC voor ophaling en destructie.
  • Op een verdronken zwijn moet geen staalname gebeuren. Het kadaver moet door de politie of lokaal bestuur worden gemeld aan RENDAC voor ophaling en destructie.
  • Indien het gaat om een kadaver dat geen verkeersslachtoffer is en geen jachtslachtoffer zal de medewerker het gehele kadaver inzamelen voor onderzoek.

Een dood everzwijn mag nooit achterblijven in de natuur, ook niet als het een verkeersslachtoffer, verdronken dier of jachtslachtoffer is.

Dood ree, moefflon, edelhert, damhert of vos

Elk kadaver met een ongekende doodsoorzaak(dit wil zeggen elke sterfte die NIET het gevolg is jacht of verkeer) moet worden aangemeld. Bel zo spoedig mogelijk het contactpunt voor uw provincie, dit zijn de zogenaamde provinciale ziektebewaking opvangcentra. In Oost-Vlaanderen belt u hiervoor naar 09 230 46 46 of 0495 42 84 77. De gecontacteerde medewerker van het provinciale opvangcentrum voor wilde dieren zal vragen naar uw precieze locatie en de situatie ter plaatse (ziet het kadaver er nog intact uit, of is het al deels vergaan, ligt het in een bos of langs de weg, …). De medewerker zal vervolgens verdere instructies geven. Deze persoon zal u eventueel vragen om niet weg te gaan tot wanneer een ploeg ter plaatse komt.

  • Indien het gaat om een verkeersslachtoffer moet het kadaver door de politie of lokaal bestuur worden gemeld aan RENDAC voor ophaling en destructie.
  • Indien het gaat om een kadaver dat geen verkeersslachtoffer is en geen jachtslachtoffer zal de medewerker het gehele kadaver inzamelen voor onderzoek.

Wanneer er indicaties zijn dat een vos het slachtoffer werd van vergiftiging, dient het kadaver niet te worden ingezameld in de ziektebewaking. In dergelijk geval kan contact genomen worden met de Natuurinspectie van ANB voor het opmaken van een PV en verdere opvolging.Een dood ree, moefflon, damhert, edelhert of vos mag enkel in de natuur gelaten worden indien het een verkeersslachtoffer betreft, een jachtslachtoffer of een verdronken dier.

Dode vogels

Meld abnormale sterfte van wilde vogels in Vlaanderen en in Wallonië steeds via het gratis telefoonnummer van het ‘call center vogelgriep’: 0800 99777. Deze kadavers zullen, als ze voldoen aan de gestelde onderzoekscriteria, door ANB worden ingezameld voor onderzoek op ziektekiemen zoals vogelgriepvirussen. Indien de kadavers niet verdacht zijn voor vogelgriepvirussen, worden de kadavers niet ingezameld en dienen ze door de beheerder of eigenaar verwijderd te worden.

Dode amfibieën

Wanneer u een dode amfibie in Vlaanderen aantreft waarbij het kadaver relatief vers is én intact is zonder traumatische doodsoorzaak (dus géén aangereden amfibieën, kadavers die zijn aangepikt door dieren en géén verdronken amfibieën) brengt u deze best steeds naar één van de provinciale ziektebewaking opvangcentra zodat de doodsoorzaak wordt onderzocht:

  • Vlaams-Brabant: VOC Malderen, Boeksheide 51, 1840 Malderen, tel. 052 33 64 10
  • Oost-Vlaanderen: VOC Merelbeke, Liedermeersweg 14, 9820 Merelbeke, tel. 09 230 46 46 of 0495 42 84 77

Verpak het kadaver in een dubbele plastic zak of berg het op in een plastieken doosje.

Ander dood wild dier?

Ligt het kadaver in een gewestelijk park of een groene ruimte in beheer van ANB, waarschuw dan ANB op telefoonnummer 02 553 81 02. Zij zullen zorgen voor opruiming van het kadaver.

Ligt het kadaver in een groene ruimte beheerd door het lokaal bestuur, alsook een openbare weg, een niet-openbare weg of een privé-eigendom, contacteer dan Het Gemeentehuis of de lokale politie. Zij zullen zorgen voor opruiming van het kadaver.

Deel deze pagina

dinsdag 23 juni 2020