Cafetaria De Pit

In GC De Pit vindt u de cafetaria terug. Deze wordt uitgebaat door Kris Verhasselt.

Voor de gebruikers van sport- en cultuurzalen gelden volgende afspraken:

  • De verkoop van dranken is voorbehouden aan de concessiehouder.
  • Het gratis ter beschikking stellen van dranken en snacks buiten de cafetaria, aan eigen medewerkers van een evenement is vrij.
  • Het gratis ter beschikking stellen of de verkoop van dranken en snacks aan de bezoekers van een evenement gebeurt in afspraak met de concessiehouder. Hij staat hierbij een korting toe op zijn gangbare prijzen.

Het college van Burgemeester en Schepenen kan de verkoop van snacks in het multifunctioneel complex door verenigingen uitzonderlijk toestaan.

Deel deze pagina

maandag 14 november 2022