Blijdorp

De vereniging heeft tot doel in te staan voor de financiering van gebouwen (onder de vorm van renteloze leningen), die ten dienst zullen gesteld worden van personen met een verstandelijke beperking van Blijdorp vzw.

U kan de statuten in bijlage raadplegen.

Vertegenwoordiging lokaal bestuur

  • Stemgerechtigd lid raad van bestuur: Nadine Sertijn
  • Lasthebber AV en BAV: Bea Van Den Broeck

Deel deze pagina

donderdag 24 november 2022