Dijk 92

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Dijk92 omvat Laarne, Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele. De samenwerking zet in op de pijlers cultuur (programmatie cultuur- en gemeenschapscentra), bibliotheken en erfgoed.

In het kader van het Decreet Bovenlokaal Cultuurbeleid werd Cultuurdijk vanaf 1 juli 2019 omgevormd tot de nieuwe Projectvereniging Dijk92 waarin naast erfgoed, cultuuraanbod- en communicatie ook de bibliotheken van De Leesdijk verenigd zullen zijn.

Maatschappelijke zetel Projectvereniging Dijk 92 : Nijverheidsstraat 3, 9200 Dendermonde

U kan de statuten in bijlage raadplegen.

Vertegenwoordiging lokaal bestuur

  • Vertegenwoordiger raad van bestuur: Mieke Van Malderen

Deel deze pagina

maandag 15 februari 2021