Verko

Verko is een opdrachthoudend intergemeentelijk samenwerkingsverband overeenkomstig het decreet van 6 juli 2001. De organisatie bestudeert de afvalproblematiek en onderzoekt mogelijke oplossingen, gebaseerd op de best beschikbare en betaalbare technologie voor een milieuverantwoord beheer van de in de regio Dendermonde-Wetteren ingezamelde afvalstoffen. De inzameling gebeurt via de huis-aan-huisophaling en de 10 recyclageparken.

U kan de statuten in bijlage raadplegen.

Vertegenwoordiging lokaal bestuur

  • Bestuurder raad van bestuur: Jan Stevens
  • Lasthebbers AV en BAV: Geert Hermans en Bea Van Den Broeck
  • Plaatsvervangers lasthebbers AV en BAV: Jonathan Van Dooren en Rita De Maeyer

Deel deze pagina

maandag 15 februari 2021