Huisnummerplaatje

Een duidelijk zichtbaar en correct aangebracht huisnummer is belangrijk. Het zorgt er voor dat postbodes, taxichauffeurs maar vooral ook hulpdiensten vlot een huis kunnen terugvinden.

Als u (nog) geen huisnummerplaatje hebt aangebracht of het huisnummerplaatje is onleesbaar geworden, dan kan de gemeente u vragen om een nieuw huisnummerplaatje aan te brengen.

Procedure

Er kan pas een huisnummer toegekend worden indien het gebouw in kwestie voldoet aan de stedenbouwwetgeving.

De gebruiker van een gebouw gelegen aan de openbare weg is verplicht hierop het huisnummer te plaatsen dat door de gemeentelijke administratie wordt bepaald en dit door middel van het door het lokaal bestuur uitgereikte bordje (wit met zwarte cijfers) of door een minstens evenwaardig huisnummer naar eigen keuze.

Dit nummer moet duidelijk zichtbaar door elke eigenaar aangebracht worden naast de hoofdingang of uitgang naar de openbare weg van ieder gebouw (administratief, commercieel, industrieel, bewoond of niet bewoond).

Bijgebouwen die al dan niet aan het gebouw palen, zoals autobergplaatsen, loodsen, schuren en dergelijke worden beschouwd als gewone aanhorigheden van het hoofdgebouw en mogen niet genummerd worden.

Aan een gebouw met appartementen of verschillende woongelegenheden wordt eveneens een nummer toegekend, met uitzondering van de zorgwoningen. Hier kan enkel de hoofdentiteit genummerd worden. Het nummer wordt aangebracht aan de toegang tot dit appartement of de woongelegenheid. De index aan een welbepaald appartement toegewezen wordt tevens aangebracht op de overeenstemmende brievenbus aan de buitenkant van het gebouw of op de overeenstemmende brievenbus in de hal.

De bewoners van een straat die hernummerd wordt, krijgen een brief met de beslissing van het college van burgemeester en schepenen. Gedurende de bepaalde termijn mag het oude nummer naast het nieuwe behouden worden, mits het oude nummer met een diagonale lijn wordt doorgehaald.

Alle aanbevelingen van het lokaal bestuur omtrent het toekennen of aanbrengen van het huisnummer, dienen opgevolgd te worden.

Bedrag

Voor het verstrekken van een huisnummer wordt 5 euro aangerekend.

Regelgeving

Het gemeentelijk politiereglement

Deel deze pagina

woensdag 1 maart 2023