Financiële tussenkomst psychologische ondersteuning

Er bestaat een extra tussenkomst in psychologische ondersteuning voor inwoners woonachtig in Buggenhout waarbij er een vermoeden is van een licht of matig psychisch probleem. Meer bepaald gaat het om emotionele problemen (angsten/depressies) of sociale problemen. 

Voorwaarden

  • Deze regeling is van toepassing zowel voor kinderen als voor volwassenen. 
  • U bent inwoner van Buggenhout. 

Procedure

  • U maakt een afspraak bij de sociale dienst.
  • Er volgt altijd een financieel onderzoek. Bij personen met leefloon, andere steun, budgetbegeleiding, budgetbeheer of collectieve schuldenregeling is het inkomen geen criterium op voorwaarde dat er een duidelijk zicht is op de sociale en financiële situatie. Daaruit moet blijken dat ondersteuning noodzakelijk is. 
  • Wanneer er uit het gesprek blijkt dat u nood hebt aan psychische hulp kan men u doorverwijzen naar een erkend psycholoog. 
  • Er wordt een verwijsbrief en onkostennota meegegeven. Het lokaal bestuur betaalt uw sessie bij de psycholoog. 

Deel deze pagina

maandag 3 oktober 2022