Huis van het kind

Huis van het Kind Buggenhout is er voor kinderen van -9 maanden tot 24 jaar en hun gezinnen. Het verenigt de vele partners binnen onze gemeente die met en voor kinderen werken.

Werking

Opvoedingsondersteuning

U kan met ons contact opnemen bij vragen of bezorgdheden rond opvoeden en opgroeien. Er is ook mogelijkheid tot een pedagogisch adviesgesprek op afspraak. (elke dinsdag tussen 14u en 18u en elke woensdagvoormiddag tussen 9u en 12u).

Preventieve gezinsondersteuning

Wanneer kinderen opgroeien, botsen we als ouder soms op een grens of een onderwerp waar we niet zoveel van afweten. Huis van het Kind organiseert op regelmatige basis info-, vormings- of workshopmomenten voor gezinnen. We proberen op maat te werken en tegemoet te komen aan de noden van onze doelgroep op dat moment.

Sociale cohesie en ontmoeting

Een netwerk om u heen, een gemoedelijke sfeer, een warm gevoel, … Huis van het Kind bouwt eraan mee. Dat doen we door deelname en ondersteuning van evenementen. Zo bouwen we mee aan een plaats waar gezinnen samen komen en hun ervaringen delen.

(Onderwijs)kansen verhogen

Naast intern overleg met de scholen proberen wij ook praktisch te ondersteunen. In juni lanceren wij een boekentasruilactie waardoor elk kind de mogelijkheid heeft een leuke boekentas uit te kiezen. Doorheen het jaar ruilen wij kinderkledij van 0 tot 16 jaar.

Deel deze pagina

vrijdag 28 oktober 2022