Reistoelating voor minderjarigen

Een reistoelating voor minderjarigen of 'ouderlijke machtiging' is een document waarop u als ouder toelating geeft aan uw minderjarig kind om naar het buitenland te reizen. Die schriftelijke toestemming is aan te raden als het minderjarige kind alleen of in het gezelschap van andere personen dan zijn ouder(s) reist. Als het kind met één ouder reist, staat het de ouders vrij om het akkoord van de andere ouder op papier te zetten.

Check vooraf of uw kind ook nog een reispas of kids-ID nodig heeft

Procedure

Eén van de ouders of voogd kan een reistoelating aanvragen bij het lokaal bestuur. U kan deze reistoelating online aanvragen of aan de snelbalie van Het Gemeentehuis. Dat kan zonder afspraak.

Bedrag

Deze dienstverlening is gratis.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart van de persoon die de toelating geeft.
  • De voogd van de minderjarige brengt ook een bewijs van ouderlijke macht mee.

Meer info

Het volstaat niet dat een ouder zijn toestemming geeft. Bij aanvraag in Het Gemeentehuis wettigt het lokaal bestuur de aanvraag. Bij aanvraag via het e-loket wordt de aanvraag gewettigd door een digitale handtekening en volstaat het om zelf het document te handtekenen op de daarvoor bestemde plaats.

Deel deze pagina

donderdag 15 juni 2023