Uitstallen koopwaar en voorwerpen op openbaar domein - vergunning

Het plaatsen van tafels, banken, stoelen, koopwaren en andere voorwerpen op de openbare weg is verbo­den, behoudens voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester

Wat meebrengen

Een duidelijk plan met aanduiding van het deel van de openbare weg dat u wenst te bezetten + een volledige omschrijving van de aard van de koopwaar en/of de voorwerpen die u openbare weg wenst te zetten.

Deel deze pagina

maandag 2 augustus 2021