Europees rijbewijs

Een Europees rijbewijs is een document in de vorm van een bankkaart, waarmee een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het Europees rijbewijs is tien jaar geldig.

Voorwaarden

Als u een rijbewijs wil behalen, moet u slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. U kunt pas aan het praktisch examen deelnemen na het volgen van een rijopleiding (met of zonder begeleider) en na een oefenperiode. Daarvoor hebt u een voorlopig rijbewijs nodig.

Procedure

U vraagt het Europese rijbewijs aan in de gemeente waar u bent ingeschreven.

Voor het aanvragen uw Europees rijbewijs dient u een afspraak te maken. Het ophalen kan, zonder afspraak, aan de snelbalie.

Bedrag

  • Voor de afgifte van een voorlopig en definitief rijbewijs wordt 25 euro aangerekend.
  • Voor de afgifte van een internationaal rijbewijs wordt 21 euro aangerekend.

Betalen kan met de bankkaart.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart.
  • Voorlopig rijbewijs.
  • Document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum.
  • Als de foto op uw elektronische identiteitskaart (eID) nog voldoende gelijkend is, dan kan die gebruikt worden voor uw rijbewijs.
    Is de foto op uw eID niet gelijkend genoeg meer? Of wilt u een andere foto op uw rijbewijs? Breng dan ook een nieuwe foto mee.

Meer info

De leveringstermijn van het nieuwe rijbewijs bedraagt vier tot vijf werkdagen.
Het rijbewijs mag afgehaald worden door een derde met volmacht.

Bij verlies of diefstal van het rijbewijs doet u hiervan aangifte bij de politie. Die levert u een aanvraagformulier af waarmee u een nieuw rijbewijs kunt aanvragen bij de dienst burgerzaken.

Deel deze pagina

donderdag 28 november 2019