Europees rijbewijs

Een Europees rijbewijs is een document in bankkaartformaat met foto, waarmee u als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kunt aantonen dat u beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen.

Het Europees rijbewijs dient om de 10 jaar vernieuwd te worden.

Het Europees rijbewijs is geldig in:

 • Alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER): dat zijn de landen van de Europese Unie plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.
 • De landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen

Voorwaarden

Als u een Europees rijbewijs wilt aanvragen, moet u slagen voor een theoretisch en praktisch rijexamen.

U kunt pas aan het praktisch rijexamen deelnemen:

 • na het behalen van uw theoretisch rijexamen;
 • na minstens 20 uur rijles gevolgd te hebben bij een erkende rijschool; 
 • na het aanvragen van uw voorlopig rijbewijs waarmee u een rijopleiding (met één of twee begeleiders) volgt met een minimale oefenperiode van 3 maanden;

Procedure

U maakt een afspraak met de dienst burgerzaken om een Europese rijbewijs aan te vragen. Afhalen kan zonder afspraak aan de onthaalbalie.

Bedrag

Voor de afgifte van zowel een voorlopig- als definitief rijbewijs wordt 25 euro aangerekend.

Betalen kan bij voorkeur met de bankkaart.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart.
 • Attest van slagen afgeleverd door het examencentrum (voor het aanvragen van een voorlopig rijbewijs).
 • Voorlopig rijbewijs (bij aanvraag van uw definitief rijbewijs).
 • Eventueel een nieuwe foto.
  Als de foto op uw elektronische identiteitskaart (eID) nog voldoende gelijkend is, dan kan die gebruikt worden voor uw rijbewijs. Is de foto op uw eID niet gelijkend genoeg meer of wilt u een andere foto op uw rijbewijs? Breng dan ook een nieuwe foto mee.

Meer info

De leveringstermijn van het nieuwe rijbewijs bedraagt vier tot vijf werkdagen.
Het rijbewijs mag afgehaald worden door een derde met volmacht.

Bij verlies of diefstal van het rijbewijs doet u hiervan aangifte bij de politie. Die levert u een aanvraagformulier af waarmee u een nieuw rijbewijs kunt aanvragen bij de dienst burgerzaken.

Deel deze pagina

donderdag 1 december 2022