Bouwafval inleveren

Bouw- en sloopafval zijn alle afvalstoffen afkomstig van het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen en constructies of van de aanleg en opbraak van wegen en verhardingen, behalve de steenachtige fractie. Bouwafval kunt u naar het recyclagepark brengen.

Voorwaarden

Zelfstandigen, private rechtspersonen en publieke rechtspersonen kunnen principieel geen toegang tot het containerpark krijgen tenzij:

  1. voor wat betreft het aanbrengen van oud papier en karton, afgedankte elektrische of elektronische apparaten (verder AEEA genoemd) volgens artikel 6.14.3. §5.
  2. O.C.M.W.’s en scholen hebben toegang tot het containerpark indien in bezit van een diftarpas. Indien zij eenmalig grotere hoeveelheden als bepaald in dit reglement willen aanvoeren, dienen zij de coördinator van de containerparken vooraf te verwittigen om tijdig te kunnen voorzien in de noodzakelijke verpakkingen of containers en om de aanvoer- en afvoermodaliteiten samen vast te leggen. De aan te voeren afvalstoffen moeten vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen. Afvalstoffen met een ambachtelijk, semi-industrieel of industrieel karakter zullen niet aanvaard worden (bvb. afvalstoffen van materialen van een technische school).

Procedure

Alle afvalfracties moet u gescheiden aanbieden:

  • bouwafval met aarde (gemengd bouwafval): steenpuin gemengd met aarde, grijze cement, gestabiliseerd zand,...
  • zuiver bouwafval: zuivere stenen, terracottapotten, dallen, beton,...
  • kalkhoudend afval: ytong, witte cement, pleisterkalk,...
  • stortafval klasse II: isolatie, gipskarton, spiegels, roofing, bitumen, glasvezel, plafondplaten met stro en cement,...
  • stortafval klasse III: porselein, lavabo, toilet, hotelporselein, borden en kopjes, vuurvast glas, flessen van frituurolie, binnenkant van thermosfles, glas van plafondlampen,…
  • asbesthoudend bouw- en sloopafval: dakleien, golfplaten, onderdakplaten,…
  • houtafval: deuren, ramen zonder glas,…

Deel deze pagina

vrijdag 6 januari 2023