Hulp bij administratieve taken

Hebt u moeilijkheden om formulieren in te vullen, om brieven of teksten te begrijpen of om brieven te schrijven? Dan kan een maatschappelijk werker u hierbij helpen.

Elk OCMW heeft de opdracht om nuttige inlichtingen en raadgevingen te verstrekken en de nodige stappen te ondernemen om de hulpvrager alle rechten en voordelen te verlenen waarop hij/zij volgens de regelgeving aanspraak kan maken.

Bepaalde formulieren zijn zo ingewikkeld dat niet iedereen in staat is om ze zelf in te vullen.

De maatschappelijk werkers kennen de sociale wetgeving, zijn vertrouwd met de meeste formulieren en kunnen, indien nodig contact opnemen met de organisaties zoals vb. de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling), de Federale Pensioendienst, de kinderbijslagfondsen, de ziekenfondsen, de vakbonden…

Voor wie?

Iedere inwoner van Buggenhout die administratieve hulp wenst.

Deel deze pagina

maandag 19 december 2022