Huis-aan-huisinzameling van snoeihout

Snoeihout is snoeiafval van hagen, struiken of bomen dat u niet in een gft-zak of gft-container kunt stoppen en waarvan de diameter maximum 10 centimeter is.

Het snoeihout wordt minstens tweemaal per jaar huis-aan-huis, opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is voorzien.

Procedure

Het snoeihout dat huis-aan-huis opgehaald wordt, dient samengebonden te worden aangeboden en de takken mogen niet langer zijn dan twee meter en met een diameter van minder dan tiencentimeter. Het dient te worden gelegd langs de rand van de openbare weg op een wijze dat ze geen gevaar of hinder vormen voor de ophalers, de voetgangers of andere gebruikers van de openbare weg.

Per ophaalbeurt mag u maximaal 3m³ bundels snoeihout aanbieden.

Bedrag

Deze dienstverlening is gratis.

Regelgeving

Artikel 6 van het gemeentelijk politiereglement.

Uitzonderingen

Verontreinigd snoeihout wordt niet aanvaard.

Meer info

Met snoeihout kan u ook terecht op het containerpark.

Deel deze pagina

vrijdag 13 januari 2023