Stedenbouwkundig attest

Mondeling verkregen stedenbouwkundige informatie heeft geen juridische waarde. Als u de inlichtingen over een perceel bevestigd wil zien, dan kunt u een stedenbouwkundig attest aanvragen. Een stedenbouwkundig attest is een princiepsbeslissing aangaande een concreet project. Het is een voorafgaandelijk advies betreffende de slaagkansen van een gepland project.

Let op! Een attest is geen bouwvergunning en de erop vermelde informatie inzake bestemming en de opgelegde voorwaarden blijft slechts 2 jaar geldig te rekenen vanaf de uitreiking van het attest.

Procedure

Hoe vraag ik het attest aan?

Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen hebt u geen architect nodig. U hoeft ook geen eigenaar van de betrokken grond te zijn.

Het attest wordt verleend op basis van een door u opgemaakt schetsontwerp. Zo kunt u zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid verkrijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel.

U kunt het aanvraagformulier (doc) downloaden op de website.

Waar vraag ik het attest aan?

U moet het stedenbouwkundig attest aanvragen bij de instantie die bevoegd is voor het afleveren van een omgevingsvergunning. Voor particulieren is dit bijna altijd de gemeente.

Bedrag

Het tarief van een stedenbouwkundig attest bedraagt 100 euro, dit is vooraf te storten.

Deel deze pagina

dinsdag 26 maart 2019