Toelage voor privé-investeringen tegen wateroverlast omwille van hevige waterval

Indien u het slachtoffer geworden bent van wateroverlast door hevige regenval kan u onder voorwaarden een toelage aanvragen. 

Voorwaarden

  • Van deze toelage kan maar één maal gebruik gemaakt worden per getroffen woning. Daarenboven komen wateroverlast in kelders omwille van stijgend grondwater of wateroverlast in ondergrondse garages niet in aanmerking voor betoelaging.
  •  Het toelagebedrag wordt vastgesteld op 50 % van de verrichte investering met een maximum van 500 euro.
  •  De aanvrager moet aan de hand van brandweerverslagen aantonen dat hij in de afgelopen 3 jaar minstens 3 keer slachtoffer is geweest van wateroverlast omwille van hevige waterval.

Procedure

 Elke aanvraag moet gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen en omvat:

  • naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager;
  • kopie van de brandweerverslagen;
  • een dossier met de getroffen of te treffen maatregelen.

Regelgeving

Gemeenteraad, 23 oktober 2014

Deel deze pagina

vrijdag 10 juni 2022