Toelage voor privé-investeringen tegen wateroverlast omwille van hevige waterval

Indien u het slachtoffer geworden bent van wateroverlast door hevige regenval kan u onder voorwaarden een toelage aanvragen. 

Voorwaarden

  • Van deze toelage kan maar één keer gebruik gemaakt worden per getroffen woning. Daarenboven komen wateroverlast in kelders omwille van stijgend grondwater of wateroverlast in ondergrondse garages niet in aanmerking voor betoelaging.
  •  Het toelagebedrag wordt vastgesteld op 75% van de verrichte investering met een maximum van 1000 euro.
  •  De aanvrager moet aan de hand van brandweerverslagen aantonen dat hij in de afgelopen 3 jaar minstens 2 keer slachtoffer is geweest van wateroverlast omwille van hevige waterval.

Procedure

 Elke aanvraag moet gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen en omvat:

  • naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager;
  • kopie van de brandweerverslagen;
  • een dossier met de getroffen of te treffen maatregelen.

Regelgeving

  • Gemeenteraad, 23 oktober 2014
  • Gemeenteraad: september 2022

Deel deze pagina

dinsdag 10 januari 2023