Kindvriendelijke gemeente

Buggenhout werkt aan een kindvriendelijk beleid. Concreet wil dit zeggen dat alle diensten worden doorgelicht, bevraagd en uitgedaagd om kindvriendelijk te zijn. Om tot de volledige uitwerking te komen, doorlopen we een traject van 18 maanden. Aan dit proces hangt een label vast, dat ten vroegste behaald kan worden in februari 2024.

We doen dit niet alleen, we worden ondersteund door Bataljong, zij zijn experten in jeugdbeleid en ondersteunen alle lokale besturen in Vlaanderen.

Werking

FASE 1: Kindvriendelijk beleid analyseren

  • Data-analyse: Alle diensten bezorgen relevante cijfers aan de beleidsmakers.
  • Quickscan: Bevraging bij kinderen, jongeren en volwassenen.
  • Verwerking cijfergegevens en vragenlijsten.
  • Focusgroepen met diensten van het lokaal bestuur, middenveld en jeugd.
  • Tussentijds rapport schrijven waarin uitdagingen geformuleerd worden.

FASE 2: Beleving van kinderen en jongeren

In deze fase wordt er een belevingsonderzoek bij kinderen en jongeren gedaan. Nadien worden de resultaten verwerkt.


FASE 3: Strategie ontwikkelen

Er wordt een portfolio opgesteld met concrete actiepunten op meerdere levensdomeinen.

Bevraging

Deel deze pagina

maandag 24 oktober 2022