SVK-premie

Deze premie wordt eenmalig toegekend aan eigenaars die hun huis ter beschikking stellen van het Sociaal Verhuur Kantoor (SVK).

Als u uw woning verhuurt via een sociaal verhuurkantoor (svk) kunt u genieten van een heel aantal voordelen. Het sociaal verhuurkantoor neemt het grootst deel van de (administratieve) taken op zich zodat u minder zorgen hebt. Het verhuurkantoor zorgt voor:

  • een huurder en het huurcontract
  • de opmaak van een plaatsbeschrijving en andere administratieve handelingen
  • de inning van de huur en de stipte betaling aan de verhuurder, ook als de woning niet verhuurd is of de huurder niet betaald heeft
  • de brandverzekering
  • de organisatie van eventuele herstellings- en onderhoudswerkzaamheden (bv verwarmingsketel) voor rekening van de huurder
  • toezicht op het onderhoud van de woning en geeft ze in dezelfde staat terug aan de verhuurder op het einde van de overeenkomst, rekening houdend met de normale slijtage
  • ondersteuning van de huurder bij zijn rechten en verplichtingen.

Een sociaal verhuurkantoor vraagt in ruil hiervoor aan de verhuurder geen commissieloon, maar wel een billijke huurprijs.

Voorwaarden

Deze premie wordt toegekend onder de volgende voorwaarden:

  • Er dient een verhuurcontract afgesloten te worden met het SVK voor minimum 9 jaar.
  • Indien het contract opgezegd wordt dient de premie terugbetaald te worden.

Meer info

U kan meer informatie vinden op de website van het Sociaal Verhuurkantoor

Deel deze pagina

dinsdag 29 oktober 2019