VAP-premie

De Vlaamse verbeteringspremie is een premie voor wie zijn woning in het Vlaamse Gewest wil verbeteren of uitbreiden omdat ze niet meer aan de kwaliteitsnormen voldoet of om overbewoning te verhelpen.

Voorwaarden

U kunt de verbeteringspremie aanvragen als bewoner of als verhuurder.

 • U wordt beschouwd als bewoner wanneer u en de persoon waarmee u samenwoont of gehuwd bent:
  • de woning op de aanvraagdatum zelf bewoont op grond van een zakelijk recht
  • of een huurovereenkomst hebt voor meer dan 3 jaar.
 • U wordt beschouwd als verhuurder, als u en de persoon waarmee u samenwoont of gehuwd bent, de woning op de aanvraagdatum verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar.

De voorwaarden om een verbeteringspremie te krijgen hebben te maken met uw inkomen, uw woning en de ingediende facturen.

De lijst van werken die in aanmerking komen voor de verbeteringspremie is verdeeld in verschillende categorieën, met per categorie een vast premiebedrag.

In een periode van 10 jaar (vanaf de aanvraag van de eerste premie), kunt u als persoon en per woning maximaal 3 keer een verbeteringspremie en/of aanpassingspremie krijgen. U moet er wel voor zorgen dat elke aanvraag betrekking heeft op een ander onderdeel van verbeterings- of aanpassingswerken.

De aanvragen mogen elkaar overlappen. U moet niet wachten tot u bevestiging hebt gekregen van uw eerste aanvraag om een tweede aanvraag in te dienen.

Procedure

U kunt de verbeteringspremie pas aanvragen na uitvoering van de werken. Voeg alle facturen bij uw aanvraag.

U kunt de verbeteringspremie aanvragen

Als u het aanvraagformulier op papier wilt, kunt u het aanvragen bij Wonen-Vlaanderen.

U vult het formulier in en stuurt het op naar het adres dat op het formulier vermeld staat:

 • U krijgt zo snel mogelijk een ontvangstmelding.
 • Een beslissing volgt binnen de 3 maanden na een correcte en volledige aanvraag.
 • De uitbetaling gebeurt 3 maanden na de beslissing.

Als Wonen-Vlaanderen binnen die termijn geen beslissing heeft genomen of als u niet akkoord gaat met de beslissing, kunt u beroep aantekenen. Vanaf het verstrijken van de antwoordtermijn van Wonen-Vlaanderen, of vanaf de weigering van uw aanvraag, hebt u 1 maand de tijd om beroep aan te tekenen. Verstuur uw beroep altijd aangetekend.

Bedrag

Het premiebedrag ligt vast per bouwonderdeel. Om een premie te krijgen moet u facturen kunnen voorleggen voor een bedrag (inclusief btw) dat minstens het dubbele is van de premie.

Voor verbouwingswerken om overbewoning te verhelpen krijgt u 50% van het bedrag van de voorgelegde facturen (inclusief btw). De premie bedraagt minimaal 600 euro en maximaal 1.250 euro.

Het bedrag van de verbeteringspremie per bouwonderdeel:

 • voor de dakwerken: 1.250 euro
 • voor het buitenschrijnwerk: 1.250 euro
 • voor de sanitaire installatie: 750 euro
 • voor de elektrische installatie: 750 euro
 • voor de gevelwerken: 1.500 euro
 • voor het behandelen van optrekkend muurvocht: 750 euro
 • voor de werkzaamheden om de risico's op CO-intoxicatie te verhelpen:
  • de plaatsing van een waterverwarmingstoestel op gas met gesloten verbrandingsruimte: 250 euro
  • de plaatsing van maximaal 3 verwarmingstoestellen met gesloten verbrandingsruimte, of het vervangen van een bestaande centrale verwarmingsketel door een hoogrendements-verwarmingsketel met het label HR+, HR Top, Optimaz of Optimaz Elite: 250 euro per toestel
  • de installatie van of omschakeling naar centrale verwarming: 1.000 euro
  • het bouwen, verbouwen, herstellen of aanpassen van een rookkanaal: 500 euro.

Meer info

Alle informatie is terug te vinden op deze website.

Deel deze pagina

dinsdag 14 november 2023