Nachtvergunning voor de horeca

Het politiereglement bepaalt dat de voor het publiek toegankelijke bestaande lokalen, waar dranken worden verkocht of spijzen worden opgediend, moeten gesloten blijven vanaf 22 uur tot 5 uur van de daarop volgende dag. De burgemeester kan verkorting of opheffing toestaan van dat sluitingsuur.

De uitbaters van de drank- en eetgelegenheden die niet in het bezit zijn van de door de burgemeester verleende verkorting of opheffing zijn ertoe verplicht de verbruikerslokalen te doen ontruimen en te sluiten en de verbruikers die zich in gemelde lokalen bevinden zijn ertoe verplicht deze te verlaten op de hierboven vermelde uren.

Procedure

U doet de aanvraag schriftelijk, met vermelding van de gewenste afwijking (dagen en uren).

Bedrag

Gratis.

Regelgeving

Hoofdstuk 2 van het gemeentelijk politiereglement

Deel deze pagina

dinsdag 17 mei 2022