Bezwaren tegen gemeentelijke belastingen

Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelasting regelt de algemene principes van de bezwaarprocedure inzake gemeentelijke belastingen. Deze principes zijn geconcretiseerd in een gemeentelijk reglement dat geldig is voor alle gemeentelijke belastingen (en niet voor de retributies!).

Procedure

De procedure wordt beschreven in bijgevoegd gemeenteraadsbesluit. Het niet naleven van de procedurevoorschriften heeft de nietigheid van het bezwaar tot gevolg.

Bedrag

Het gemeentebestuur rekent geen kosten voor het indien van een bezwaar.

Regelgeving

  • Gemeenteraadsbesluit Alg01 Bezwaren tegen gemeentelijke belastingen.
  • Gemeenteraadsbesluit van 23 juni 2022: aanpassing

Deel deze pagina

donderdag 2 maart 2023