Aanvullende belasting op de personenbelasting

Bovenop de belasting op de personenbelasting, gevestigd door de federale overheid, wordt een gemeentelijke aanvullende belasting gevestigd. De vestiging en de inning gebeurt door toedoen van de FOD Financiën.

De vaststelling van het tarief van de gemeentelijke aanvullende belasting op de personenbelasting gebeurt door de gemeenteraad.

Bedrag

Het bedrag dat u betaalt als aanvullende belasting op de personenbelasting¬†vindt u jaarlijks terug op uw aanslagbiljet in de personenbelasting dat u van de FOD Financiën ontvangt, meer bepaald onder de rubriek "Gemeentebelasting".¬†

Regelgeving

Gemeenteraadsbesluit Alg. 02 - Aanvullende belasting op de personenbelasting

Deel deze pagina

maandag 3 september 2018