Gemeentelijke retributie op het opzoeken, het samenstellen en het afleveren van administratieve stukken en inlichtingen

Het afleveren van administratieve stukken brengt kosten met zich mee voor het lokaal bestuur. Het is billijk dat de aanvragers tussenkomen in de kosten van deze activiteiten door middel van een retributie.

Het gaat hierbij over een retributie op:

 • slachtvergunningen
 • aangifte van huwelijk
 • dubbel van een trouwboekje en huwelijksboekje na overschrijving van een buitenlandse huwelijksakte
 • afgifte van papieren of digitale kiezerslijsten voor verkiezingen
 • voor het nemen van fotokopieën
 • bezorgen van briefwisseling op basis van de gegevens van de bevolkingsregisters
 • verstrekken van informatie uit de bevolkingsregisters voor genealogische, historische of wetenschappelijke doeleinden
 • verstrekken van een huisnummer

Procedure

De retributie is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon die de aanvraag indient en moet contant betaald worden bij de aanvraag.

Bedrag

De retributie wordt vastgesteld als volgt:

 • Rituele slachtingen: 35 euro per slachtvergunning voor een aangeboden dier.
 • Akte van aangifte van huwelijk waarvan ceremonie doorgaat op een weekdag: 100 euro.
 • Akte van aangifte van huwelijk waarvan ceremonie doorgaat op een weekenddag: 120 euro.
  Vanaf 26 aanwezigen op de ceremonie wordt er een supplement van 25 euro extra aangerekend.
 • Dubbel van een trouwboekje en huwelijksboekje na overschrijving van een buitenlandse huwelijksakte: 15 euro.
 • Afgifte van papieren of digitale kiezerslijsten voor verkiezingen: 25 euro, behalve indien er beroep kan gedaan worden op wettelijk of decretaal voorziene vrijstellingen
 • Voor het nemen van fotokopieën:
  fotokopieën zwart-wit: 0,10 euro per blad din A4; 0,30 euro per blad din A3;
  fotokopieën kleur 0,50 euro per blad
  de heemkundige kring Ter palen wordt vrijgesteld van deze retributie.
  in afwijking van hiervan worden in de bibliotheek de volgende tarieven gehanteerd voor de Buggenhoutse verenigingen die lid zijn van een door de Buggenhoutse gemeenteraad erkende adviesraad:
  - fotokopieën zwart-wit: 0,05 euro per blad din A4; 0,15 euro per blad din A3;
  - fotokopieën kleur 0,25 euro per blad.
 • Bezorgen van briefwisseling op basis van de gegevens van de bevolkingsregisters: het totaal van
  per gepresteerd uur: 30 euro; elk begonnen uur geldt voor een volledig uur;
  per gebruikte gemeentelijke briefomslag: 0,11 euro;
  de portkosten.
 • Verstrekken van informatie uit de bevolkingsregisters voor genealogische, historische of wetenschappelijke doeleinden: 30 euro per begonnen uur. De heemkundige kring Ter palen wordt vrijgesteld van deze retributie.
 • Verstrekken van een huisnummer: 5 euro.

Regelgeving

 • Het gemeenteraadsbesluit 19 december 2019 - Gemeentelijke retributie op het opzoeken, het samenstellen en het afleveren van administratieve stukken en inlichtingen.
 • Het gemeenteraadsbesluit 22 december 2022 - aanpassing

Deel deze pagina

donderdag 2 maart 2023