Retributie op grafconcessies, nisconcessies, urnenvelden, naamplaatjes en ontgravingen

Het is mogelijk om overleden te begraven of te cremeren zonder dat de gemeente hiervoor kosten aanrekent. Wenst de burger extra dienstverlening in de vorm van een grafconcessie, een nisconcessie, een begraving op het urnenvelden of een naamplaatje, dan wordt daarvoor een bijdrage gerekend.

Ook voor ontgravingen wordt een bijdrage gevraagd.

Bedrag

De procedure en de bedragen worden weergegeven in bijgaand reglement.

Regelgeving

Het gemeenteraadsbesluit Bevolk. 03 - Retributie op grafconcessies, nisconcessies, urnenvelden, naamplaatjes en ontgravingen.

Het algemeen politiereglement, hoofdstuk 9.

Deel deze pagina

dinsdag 10 april 2018