Retributie op prestaties in het kader van ruimtelijke ordening, stedenbouw, huisvesting, planning, milieu en adviesverlening brandweer

Door de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning zijn er bijkomende taken opgelegd aan de gemeentelijke diensten.

Bovendien is het lokaal bestuur verplicht om elke analoge aanvraag ook digitaal in te geven en alle bijhorende plannen in te scannen, wat extra werk met zich meebrengt. Voor de optimale werking van de dienst omgeving worden de burgers aangemoedigd om een aanvraag digitaal in te dienen.

Er wordt een onderscheid gemaakt in de aanvragen naargelang van de moeilijkheidsgraad van het dossier en het daarbij horende te leveren werk door de administratie. De financiële last die uit dit alles voortvloeit wordt niet volledig ten laste gelegd van de gemeenschap, maar wordt mede gedragen door de belanghebbenden.

De administratieve kost voor de aflevering van vastgoedinformatie en een conformiteitsattest wordt doorgerekend aan de aanvrager.

Regelgeving

Gemeenteraadsbesluit houdende retributie op prestaties in het kader van ruimtelijke ordening, stedenbouw, huisvesting, planning, milieu en adviesverlening brandweer

Deel deze pagina

dinsdag 28 augustus 2018