Belasting op terreinen voor openluchtrecreatieve bedrijven

De gemeente vestigt een belasting op terreinen voor openluchtrecreatieve bedrijven.

Bedrag

De procedure en de bedragen worden weergegeven in bijgaand reglement.

Regelgeving

Decreet van 10 juli 2008 betreffende toeristische logies.

Besluit van de Vlaamse regering van 15 mei 2009 tot uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende toeristische logies.

Gemeenteraadsbesluit houdende GGZ 04 - Belasting op terreinen voor openluchtrecreatieve bedrijven.

Deel deze pagina

vrijdag 6 maart 2020