Retributie op het kortparkeren

De verhoging van de parkeermogelijkheden vereist mogelijkheden voor de controle op de beperking van de parkeerduur op de voorgeschreven plaatsen. Overtredingen worden gesanctioneerd met een retributie van 15 euro.

Bedrag

De retributie wordt als volgt vastgesteld:

  • Gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden ;
  • Een forfaitair bedrag van 15 euro per dag voor elke periode die langer is dan deze die gratis is.

Regelgeving

Gemeenteraadsbesluit houdende retributieverordening op het kortparkeren

Deel deze pagina

donderdag 2 januari 2020