Retributie op het kortparkeren

Er wordt voor een periode met ingang van 1 februari 2015 tot en met 31 december 2019 een gemeentelijke retributie gevestigd op het kort parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg.
 
Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar dat kort parkeren toegelaten is.
 
De door de gebruiker gewenste parkeerduur wordt vastgesteld door het zichtbaar aanbrengen achter de voorruit van het voertuig van de parkeerschijf, overeenkomstig artikel 27.1.1 van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 9 januari 2007.

Bedrag

De retributie wordt als volgt vastgesteld:

  • Gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden
  • Een forfaitair bedrag van € 15 per dag voor elke periode die langer is dan deze die gratis is.

Regelgeving

Gemeenteraadsbesluit houdende retributieverordening op het kortparkeren

Deel deze pagina

woensdag 27 december 2017