Heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen

Verkrotting en verwaarlozing van gebouwen en woningen op het grondgebied van de gemeente moet voorkomen en bestreden moet worden. Het gemeentebestuur heft daarom opcentiemen op de gewestelijke belasting op heffing ter bestrijding van verkrotting van woningen en/of gebouwen. Alle aspecten van de invordering en bezwaren gebeurt door de Vlaamse Overheid.

Regelgeving

  • Het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van de leegstand en de verkrotting van gebouwen en/of woningen en latere wijzigingen.
  • Het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode.
  • Het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen.
  • Gemeenteraadsbesluit grondgebied 08 - Opcentiemen op de door het Vlaamse Gewest geheven heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen.

Deel deze pagina

woensdag 9 november 2022