Belasting op de drijfkracht

Ook de bedrijven moeten deelnemen in de kosten van het onderhoud van het patrimonium en de dienstverlening die de gemeente op vele vlakken aanbiedt. De belasting blijft echter beperkt tot de grote bedrijven.

Bedrag

De belasting wordt gevestigd per eenheid of per breuk van kW op de motoren gebruikt voor nijverheids-, en handelsdoeleinden, ongeacht de krachtbron die deze in beweging brengt.

De belastingaanslag wordt gevestigd aan de hand van een progressief tarief namelijk:

Vermogen in kW

  • de eerste 200 kW wordt niet belast
  • vanaf 201 kW: 20,50 euro per eenheid of per breuk van kW; met ingang van 1 januari 2021 wordt dit tarief verlaagd tot 19,00 euro per eenheid of per breuk van kW.

Regelgeving

Gemeenteraadsbesluit - Belasting op de drijfkracht.

Deel deze pagina

vrijdag 3 januari 2020