Plaatsrechten op de foorinstellingen en gebruik van elektriciteit - Retributie

Het gebruik van straten en pleinen ter gelegenheid van de gemeentelijke kermisdagen brengt zekere kosten van toezicht en schoonmaak met zich mee. Het is billijk deze kosten te verhalen bij middel van een plaatsrecht.

Sommige uitbaters maken gebruik van de gemeentelijke elektriciteitskasten. Ook die kosten moeten verhaald worden

Bedrag

De procedure en de bedragen worden weergegeven in bijgaand reglement.

Regelgeving

Algemeen gemeentelijk politiereglement, hoofdstuk 7.

Gemeenteraadsbesluit Ondern. 04 - Plaatsrechten op de foorinstellingen en gebruik van elektriciteit - Retributie

Deel deze pagina

woensdag 27 december 2017