Retributiereglement voor het gemeentelijk onderwijs

De basisscholen moeten een bijdragelijst vaststellen met een opgave van de verschillende categorieën kosten waarvoor een tussenkomst van de ouders kan gevraagd worden. Deze bijdragen moeten goedgekeurd worden door de gemeenteraad.

Ook voor het kunstonderwijs worden diverse tarieven vastgesteld.

Procedure

De procedure en de bedragen worden weergegeven in bijgaand reglement.

Regelgeving

Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en latere wijzigingen, artikel 28 en 37;

Decreet van 22 december 1999 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2000 - Deeltijds kunstonderwijs, artikel 21;

Besluit van de Vlaamse regering van 7 juli 1993 tot vaststelling van het inschrijvingsgeld in het deeltijds kunstonderwijs;

Omzendbrief B0aO/2002/1 – Informatie bij eerste inschrijving en schoolreglement;

Omzendbrief van 5 juni 2000 houdende nieuwe tarieven inschrijvingsgeld in het deeltijds kunstonderwijs;

Het gemeenteraadsbesluit Retributiereglement voor het gemeentelijk onderwijs – schooljaar 2023-2024

Deel deze pagina

vrijdag 26 januari 2024