Belasting op tussenkomsten van de politiezone Buggenhout-Lebbeke

Naar aanleiding van falende inbraakalarminstallaties, het weghalen, bewaren en stallen van autovoertuigen, dronken personen of personen die zich in een soortelijke toestand bevinden ten gevolge van het gebruik van verdovend middelen of hallucinatie verwekkend middelen, het gebruik van wielklemmen, worden heel wat tussenkomsten uitgevoerd door de lokale politie. DatĀ zorgt voor heel wat bijkomende kosten voor het gemeentebestuur.

Het is billijk dat deze kosten gerecupereerd worden.

Procedure

De belasting wordt contant betaald op het ogenblik van de aanvraag en tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij gebreke van contante betaling, wordt de belasting van ambtswege ingekohierd en wordt een kohierbelasting.

Bedrag

De procedure en de bedragen worden weergegeven in bijgaand reglement.

Regelgeving

Gemeenteraadsbesluit - Belasting op tussenkomsten van de politiezone Buggenhout-Lebbeke

Deel deze pagina

donderdag 2 januari 2020