Belasting op tussenkomsten van de politiezone Buggenhout-Lebbeke

Naar aanleiding van falende inbraakalarminstallaties, het weghalen, bewaren en stallen van autovoertuigen, dronken personen of personen die zich in een soortelijke toestand bevinden ten gevolge van het gebruik van verdovend middelen of hallucinatie verwekkend middelen, het gebruik van wielklemmen, worden heel wat tussenkomsten uitgevoerd door de lokale politie. Dat zorgt voor heel wat bijkomende kosten voor het lokaal bestuur. Het is billijk dat deze kosten gerecupereerd worden.

Procedure

De belasting wordt contant betaald op het ogenblik van de aanvraag en tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij gebreke van contante betaling, wordt de belasting van ambtswege ingekohierd en wordt een kohierbelasting.

Bedrag

De procedure en de bedragen worden weergegeven in bijgaand reglement.

Regelgeving

  • Gemeenteraadsbesluit 19 december 2019 - Belasting op tussenkomsten van de politiezone Buggenhout-Lebbeke

Deel deze pagina

woensdag 9 november 2022