Retributie op goederen en materialen ter beschikking gesteld door de afdeling grondgebiedszaken

Het gemeentebestuur stelt gif in een rattendoos ter beschikking van de burgers. Van de burgers mag geëist worden dat de uitgeleende rattendoos tijdig wordt teruggebracht.

Het gemeentebestuur moet gedurende 6 maanden instaan voor de bewaring van gevonden goederen. Na afloop van deze termijn van zes maanden mogen deze goederen verkocht worden. Daarbij houdt het gemeentebestuur zich het recht voor om de sociale instellingen op het grondgebied van de gemeente te steunen door deze voorwerpen aan hen ter beschikking te stellen. Overblijvende voorwerpen worden per opbod verkocht wanneer ze niet kunnen worden ingezet voor de gemeentelijke diensten. Dat geldt ook voor fietsen, brandhout, hakselhout en metalen.

Bedrag

De procedure en de bedragen worden weergegeven in bijgaand reglement.

Regelgeving

Wet van 30 december 1975 betreffende de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen van uitzetting.

Wet van 30 november 1998 tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de rechtspleging inzake huur van goederen en van de wet van 30 december 1975 betreffende de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen van uitzetting.

Gemeenteraadsbesluit TD 03 - Retributie op goederen en materialen ter beschikking gesteld door de afdeling grondgebiedszaken

Deel deze pagina

woensdag 27 december 2017