Retributiereglement infrastructuur

Lokaal bestuur Buggenhout biedt sport- en cultuurinfrastructuur aan. Ook de zalen van de scholen worden ter beschikking gesteld van het publiek.

Voor al die infrastructuur moet betaald worden. De tarieven zijn afhankelijk van de infrastructuur zelf en het type gebruiker.

Meer bepaald gaat het hierbij over:

  • de cultuurinfrastructuur;
  • de infrastructuur gemeentescholen;
  • de sportinfrastructuur;
  • de infrastructuur “Het Paleis”;
  • de infrastructuur van de bibliotheek.

Bedrag

De procedure en de bedragen worden weergegeven in bijgaand reglement.

Regelgeving

Het gemeenteraadsbesluit - Retributiereglement voor de gemeentelijke infrastructuur.

Deel deze pagina

maandag 8 januari 2024